GERİ                         kapalı kutusaçılan ışınlara göre kapalı kutuda acaba kaç farklı ortam var?


yazar :  hwang@phy03.phy.ntnu.edu.tw