GERİ                         BALIĞIN GÖZÜYLE YUKARDAKİ HAYAT


Balığın yukarı bakarken gördüğü cisimlerin görüntüleri.

sarı alan görüş açısını ifade eder.

balığın gözleri arasındaki uzaklığı fare ile çekerek artırabilirsiniz.

cismi tutup yerini değiştirebilirsiniz. 


kaynak:  hwang@phy03.phy.ntnu.edu.tw

yazar : Fu-Kwun Hwang, Dept. of physics, National Taiwan Normal University