GERİ                                    Kırılma ve görünür derinlik
@

Kaynak hwang@phy03.phy.ntnu.edu.tw !

YazarGFu-Kwun Hwnag Dept. of Physics National Taiwan Normal Univ.