Späť        Ďalej

02. Časticový model pre pevné/kvapalné/plynné skupenstvo (solidliquidgas)

Hmota môže byť v pevnom, kvapalnom alebo plynnom stave vplyvom teploty. Nasledujúca simulácia časticového modelu je pre takúto situáciu. Pretože potrebujeme pridať dostatok častíc a prepočítať všetky interakcie medzi akýmikoľvek dvoma časticami, nasledujúca animácia pomalým pohybom znázorňuje reálnu situáciu. Môžeme zmeniť gravitáciu a teplotu systému. Ťahaním zeleného štvorca zmeníme rozsah nádoby. Počiatočná hodnota g = 10.0 a T = 250 K. Počkajme zopár minút, nájdeme niečo podobné nasledujúcemu obrazu, čo je podobné pevnému stavu. Častice sú umiestnené v blízkosti pevného postavenia. Ak zvýšime teplotu, uvidíme ako sa systém zmení na kvapalný stav. Častice skúšajú vyplniť najnižšiu časť nádoby. Sú stále navzájom priťahované a môžu sa pohybovať v blízkosti. Pri ďalšom zvýšení teploty, sa stav systému zmení na plynn. Častice vypĺňajú celú oblasť nádoby.