CyclotronDe magnetische kracht Fb op een geladen deeltje met een lading q en dat met een snelheid v in een magnetisch veld B beweegt is
De magnetische kracht Fb staat loodrecht op de snelheidsvector v en het magnetisch veld B
Het vermogen van de magnetische kracht is
De magnetische kracht zal niet de kinetische energie van het geladen deeltje veranderen. Het zal alleen de richting van de snelheid van het geladen deeltje veranderen.
Als de snelheid van het geladen deeltje dezelfde richting heeft als het magnetische veld, werkt er geen magnetische kracht op het deeltje.
Als een geladen deeltje zich door een homogeen magnetisch veld B0 beweegt, kan de snelheid kan geschreven worden door

met de snelheid v evenwijdig aan B en die verandert niet.
Het geladen deeltje beweegt langs terwijl het in een cirkel beweegt in het vlak dat gemaakt wordt door v en B0.
De baan die het deeltje aflegt, is een spiraal met zijn as evenwijdig aan B0

Het impuls van het deeltje is

De hoeksnelheid is

De hoeksnelheid is afhankelijk van de baansnelheid van het deeltje!!!

De cyclotron frequentie is


Omdat de cyclotron frequentie constant is, heeft men de zgn. cyclotron ontwikkeld.Op- of aanmerkingen? Ze zijn altijd welkom! Auteur: Fu-Kwun Hwang
Schrijf naar Rus@walburgcollege.nl Laatste keer aangepast: