Ako ay isang tagapagpananaliksik na naglalapat upang matuto ng mga bagong bagay. Ano ang iyong natutunan upang idagdag?